Политика за поверителност

Каква лична информация за клиентите събира Snejok-lashes.com и какви са целите, за които я използва? 

Информацията, която събираме за нашите потребители, ни помага да подобрим обслужването. Съхраняваме всички данни, които ни предоставите чрез въвеждането им на нашия сайт или по друг начин. Имате възможност да откажете да ни предоставите определена информация, но така няма да можете да се възползвате от всички функции. Информацията, която ни предоставяте, се използва, за да удовлетворим вашите нужди, да подобрим пазаруването ви, както и комуникацията с вас.


За какъв срок ще съхраняваме вашите лични данни? 

Snejok-lashes.com съхранява вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за обработка на кореспонденцията и всички евентуални допълнителни действия.


Споделяме ли информацията, която ни давате? 

Предоставените от вас лични данни се събират, съхраняват, обработват и използват от Snejok-lashes.com и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, участие в игри, промоции и томболи организирани от дружеството, както и за всякакви други, незабранени от законодателството цели.


Защитена ли е моята информация? 

За да защити вашата информация по време на предаването й, Snejok-lashes.com използва Secure Sockets Layer (SSL) протокол, който криптира информацията, която въвеждате. Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на предоставените от Snejok-lashes.com потребителско име и парола. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на Snejok-lashes.com за редовна, ако при направата ѝ са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляра или от неовластено лице.


До каква лична информация имам достъп? 

В съответствие с приложимите разпоредби имате следните права:

  • На коригиране: когато считате, че вашите лични данни са неточни или непълни, можете да поискате такива лични данни да бъдат съответно променени;
  • На изтриване: можете да поискате изтриването на личните ви данни, доколкото това е разрешено от закона;
  • На ограничаване: можете да поискате ограничаване на обработката на вашите лични данни, освен ако това би противоречало на наше правно задължение;
  • На възражение: можете да възразите срещу обработването на личните ви данни на основания, свързани с конкретната ви ситуация. Имате абсолютно право да се противопоставите на обработването на личните ви данни за целите на директния маркетинг, което включва профилиране, свързано с такъв директен маркетинг;
  • Да оттеглите вашето съгласие: когато сте дали съгласието си за обработка на вашите лични данни, имате право да оттеглите вашето съгласие по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на данните на субекта, основано на даденото от него съгласие преди оттегляне му и на обработка, основаваща се на друго правно основание;
  • На преносимост на данни: когато имаме законово основание и е технически осъществимо, данните ви може да бъдат прехвърлени на трета страна;
  • Да подадете жалба до компетентния надзорен орган - Комисия за защита на лични данни.


Snejok-lashes.com дава достъп до широк спектър от информация, като информацията за личния профил и информация за поръчките, направени от вас. Данни за поръчка, направена без регистрация, получавате на своята електронна поща.


Какъв избор имам?

Всеки потребител има право да откаже предоставянето на своята лична информация, с което се ограничават неговите функции. Потребителят има възможност да добави, промени или изтрие информацията на личния си профил. Snejok-lashes.com не съхранява старите данни на потребителя след като те са били изтрити или променени. Всеки потребител има право да не предоставя информацията си на трети лица, когато същата информация се използва с рекламни цели.


Могат ли деца да използват Snejok-lashes.com? 

Snejok-lashes.com не позволява на деца под 16 години да ползват сайта, включително създаването на личен профил и правенето на поръчки. Ако детето е под 16 години, се допуска ползването на сайта от негова страна при съгласие от носещия родителска отговорност за детето. Такова съгласие се декларира чрез прикачване на декларация за съгласие за ползване на Snejok-lashes.com, попълнена от родител или настойник.


Връзка с нас:

В случай че имате въпроси, свързани с Политика за защита на личните данни в Snejok-lashes.com, събирането и обработването на вашите лични данни по време на използването на Snejok-lashes.com, можете да се обърнете към лице за контакт Павел Догадин: fydogadin@gmail.com.


КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Седалище и адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2, телефон 02 915 3 518, Електронна поща: kzld@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg.