Общи условия

1. Условия

Щом установите достъп до Snejok-lashes.com то това означава, че сте съгласни да изпълнявате нашите условия за ползване, всички приложими закони и разпоредби и носите отговорност за спазването на всички приложими местни закони. В случай, че не сте съгласни да изпълните и спазвате посочените условия, разпоредби и закони, изрично Ви се забранява посещение и използване на нашия уебсайт. Всички материали в този сайт са защитени от приложимото право за авторско право и търговски марки.


2. Използвайте лиценза

Разрешаваме Ви само временно да направите едно копие от материалите (информация или софтуер) науебсайта Snejok-lashes.com за лично, но некомерсиално разглеждане. Това не се счита за прехвърляне на собственост, а само даване на разрешение /лиценз/ и съгласно този лиценз Вие не можете: да правите промяна или копия на материалите; да използвате материалите за никакви търговски цели или за каквото и да било публично изложение (търговско или некомерсиално); да декомпилирате или променяте какъвто и да е софтуер, съдържащ се в уебсайта на Snejok-lashes.com да премахвате обозначения за авторски права или каквито и да са други права за собственост на материалите; да извиршвате прехвърляне на материалите на други лица или „огледално“ на друг сървър. Ако нарушите тези забрани, лицензът веднага се прекратява и това може да стане по всяко време. След като лицензът бъде прекратен от нас, се задължавате да унощожите всички материали, които сте изтеглили на електронен или хартиен носител.


3. Права и задължения на Потребителя

За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в Snejok-lashes.com стоки, Потребителят трябва да попълни електронната регистрационна форма, или да използва опцията „Бързо запитване“, където да попълни исканите данни. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай, че Потребителят предостави неверни данни, Доставчикът има право да не отговори на запитването на потребителя. Преди извършване на изявлението, Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.


4. Права и задължения на Доставчика

При извършена заявка през сайта Snejok-lashes.com Доставчикът се задължава да уведоми Потребителя за извършената заявка на посочения email адрес, телефон, Viber, WhatsApp, Messenger или друг канал, посочен от Потребителя. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, същата се счита за невалидна и за Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение. Заявката поражда действие между страните от момента на потвърждаване на валидността на заявката от осъществилите контакт Представител на сайта Snejok-lashes.com и Потребител, подал и извършил конкретната заявка.


Доставчикът има право:

  • Да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки, сочещи към други уебсайтове и в потребителския профил.
  • Да изпраща до Потребителя бюлетини с рекламни съобщения, за получаването на които Потребителят се е абонирал.
  • Да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите се регистрират, като тази информация може да включва име, фамилия, адрес, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която се предоставя при регистрацията и всяка друга, която се въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от доставчика услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други, като Доставчикът ще използва същата при спазване на Закона за защита на личните данни.


5. Отказ от отговорност

Материалите на уебсайта Snejok-lashes.com предоставяме само и единствено на база и в смисъл „както е“. Snejok-lashes.com не дава никакви гаранции, изразени или подразбиращи се.

Snejok-lashes.com не дава гаранция за резултата от използването на материалите на сайта си и на другите сайтове, свързани с него. Не гарантира точността и надежността им. 


6. Ограничения

В никакъв случай Snejok-lashes.com или неговите доставчици не носят отговорност за каквито и да е щети (включително, без ограничение, обезщетения за загуба на данни или печалба, или поради прекъсване на дейността), произтичащи от използването или невъзможността за използване на материалите на Snejok-lashes.com, дори ако Snejok-lashes.com или упълномощен представител на Snejok-lashes.com е уведомен устно или писмено за възможността за такива щети. Тъй като някои юрисдикции не позволяват ограничения на подразбиращи се гаранции или ограничения на отговорността за последващи или случайни щети, тези ограничения може да не се отнасят за вас.


Всички продукти само за професионална употреба!

Със поръчка вие потвърждавате, че сте преминали необходимото обучение и притежавате знанията и уменията, необходими за използването им.


7. Допълнителни разпоредби

  • Цената на стоките и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини: наложен платеж или по банков път за доставка извън територията на България. За доставки извън територията на България, поръчаните стоки се заплащат предварително по сметка на фирмата, като към цената на поръчката се добавя и таксата за доставка.
  • Клиентските отстъпки не са валидни за продукти в промоция или с намалени цени.